Certificates

divider

Продуктите ни са сертифицирани, което внася институционална гаранция за качество. Производство на нашите тухли, отговаря на най-високите стандарти и критерии за качество, в съответствие с Европейските и Българските стандарти и норми, както и с условията за безопасност на труда и опазване на  околната среда.

 

Сертификат BS OHSAS 18001:2007 - виж тук

Сертификат за съответствие на производствения контрол - виж тук

Сертификат БДС EN ISO 9001:2015 - виж тук

Сертификат БДС ISO 45001:2018 - виж тук

 

 
certificate
Next Generation Certificate