31.12
По пътя на тухлите

По пътя на тухлите

31.12.2020

Трудно е да проследим целият път на този символ на строителството, но със сигурност тухли са използвани няколко хиляди години преди новата ера в библейския град Йерихон до р. Йордан. Свидетелства за строителство с тухли има и в други, доста отдалечени части на света, като Индия и Перу.

 

Първоначално са били, блокчета от глина и слама, непечени и изсушавани на слънце. В България са наричани кирпич.

 

Археолозите датират първите изпечени тухли, разкрити в Месопотамия, Пакистан и др. от 4000 година пр. Хр. През 2000 година пр. Хр. е построена Вавилонската кула, многократно разрушавана, но и много пъти отново съграждана. За изпълнението ѝ са били използвани 85 милиона изпечени тухли. Все още в този регион могат да се видят къщи, при чието изграждане са били използвани тухли от Вавилонската кула.

 

Строителната керамика има традиции и по българските земи. Най-старите тухли, открити в България, са от V в. пр. Хр. Запазени са тухлените сгради на Казанлъшката гробница, ротондата „Св. Георги“, църквата „Св. София“, църквите в Несебър и др. В началото на XX век в България започва изграждането на фабрики за тухли. След Втората световна война е построен първият модерен завод за тухли с рингова пещ, камерни сушилни и тунелни сушилни.

 

От тогава до сега производството на тухли, както и човечеството еволюират и преминават през множество етапи.

 

Технологията на производство на съвременни тухли коренно се различава от старата, и популярността на този строителен материал става все по- висок, именно заради доказалите се с векове качества, на този строителен продукт.