15.5
№ BG-RRP-3.004-0106-C01

№ BG-RRP-3.004-0106-C01

15.5.2023

ТАЙФУН-БГ ЕООД е бенефициент по договор    № BG-RRP-3.004-0106-C01 Технологична модернизация в предприятието,  финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG-RRP-3.004 Технологична модернизация по Оперативна програма „Национален план за възстановяване и устойчивост“, съфинансирана от Европейски съюз – NextGenerationEU чрез Механизъм за възстановяване и устойчивост.

 

Общата стойност на проекта е 661 073.66 лева, от които 330 536.83 лева европейско финансиране и  330 536.83 лева собствено финансиране.