10.7
От добива на глина до доставката на нашите тухли

От добива на глина до доставката на нашите тухли

10.7.2024

Производството ни се характеризира със затворения си цикъл. Всеки етап е стриктно контролиран, за да ви предоставим най-висококачествените керамични тухли, които са неизменна част от вашия строителен проект. По този начин спазваме обещанието си за перфектно качество на перфектна цена:

Първи етап: Добив на мергелна глина

Първи етап: Добив на мергелна глина

От подземните богатства се разкрива и накопава мергелна глина, която сама по себе си преди милиони години е била скала. Този факт е определяща за здравината на нашите тухли. Суровината се извозва до определена за това площадка в завода, където протичат естествените химико-физични процеси, които я правят годна за формоване.

Втори етап: Глинопреработка

Озрялата вече глина се натоварва от челен товарач и се подава към етапа на глинопреработка, където се смила до 1мм фракция и и се добавят НУЖНИТЕ съставките.След 24 часово отлежаване глината е годна за екструдиране – формоване.

Втори етап: Глинопреработка

Трети етап: Екструдиране и формоване

Трети етап: Екструдиране и формоване

Глината се екструдира и формова, придобивайки първоначалната си форма и здравина, чрез специализирани процеси като налягане, пресоване и вакуумиране.

Четвърти етап: Изсушаване и придаване на форма

Готовите тухли се групират и натоварват на сушилни вагонетки, където преминават етап на изсушаване. В този процес те придобиват второстепенна здравина и правилна геометрия.

Четвърти етап: Изсушаване и придаване на форма

 

Пети етап: Изпичане в пещ

Пети етап: Изпичане в пещ

Тухлите се изпичат в огнеупорни пещи, използвайки възобновяеми източници на енергия. Този процес придава на тухлите тяхната изключителна здравина и устойчивост, готови да бъдат използвани във вашите строителни проекти.

Шести етап: Пакетиране и доставка

След изпичането, тухлите се разтоварват, палетизират и пакетират. Те се групират и опаковат, готови за доставка и реализиране на вашите проекти.

Шести етап: Пакетиране и доставка

Производствените процеси в нашия завод са изцяло насочени към устойчиво развитие и екологични практики. Ние вярваме, че качеството на нашите тухли е резултат от внимателното изпълнение на всеки етап от производствения цикъл. Благодарим ви, че избирате нашите продукти за вашите проекти!