ТЕРМО ТУХЛА ЧЕТВОРКА

ТЕРМО ТУХЛА ЧЕТВОРКА

Представяме Ви един продукт с много предимства!
Термо-тухла четворка е резултат от дългогодишно проучване, от страна на нашите експерти, с цел предоставяне на иновативно създаден продукт. Отделът ни по „Развой и контрол на качеството“ беше изправен пред поредното предизвикателство - създаване на термо-тухла, която да запълни недостатъците на другите от този вид.

детайли

ТЕРМО ТУХЛА ЧЕТВОРКА

ТЕРМО ТУХЛА ЧЕТВОРКА 1/2

ТЕРМО ТУХЛА ЧЕТВОРКА 1/2

Представяме Ви Термо тухла четворка ½, създадена, за да спестява време, средства и усилия. Размерът й замества нуждата от рязане и напасване на стандартните блокове, както и необходимостта от допълнителни човешки усилия и техника, за изграждането на перфектна конструкция. Разминаването и запълване на пространства не е това, което беше, защото ние обичаме да създаваме решение за всеки проблем.

детайли

ТЕРМО ТУХЛА ЧЕТВОРКА 1/2